آدرس

تهران ، چهارراه قصر ابتدای شهید بهشتی (عباس آباد)
پلاک 17، مجتمع پزشکان قصر، طبقه 9، واحد 902
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه
صبح 9:30 تا 12:30 - عصر 16 تا 20

(+98) 21 88 750 930

تلفن

(+98) 21 88 75 11 23

تلفکس

(+98) 912 721 8606

تلفن همراه

e.ghane1397@gmail.com

آماده ی دریافت ایمیل های شما!

Audio1397@irimc.org

آماده ی دریافت ایمیل های شما!