1چنانچه به هنگام استفاده از سمعك صدا به اندازه كافی بلند نباشد؟

2چنانچه به هنگام استفاده از سمعك صدا دریافت نشود؟

3چنانچه به هنگام استفاده از سمعك صدای سوت زدن احساس می کنیم؟

4چنانچه به هنگام استفاده از سمعك صدا اعوجاج داشته باشد؟

5چنانچه به هنگام استفاده از سمعك صدا منقطع شنیده می شود؟

6چنانچه به هنگام استفاده از سمعك صداهای بم بیش از حد تقویت شده شنیده شود؟

7چنانچه به هنگام استفاده از سمعك پارازیت احساس شود؟

8طریقه قراردادن سمعک در گوش؟

9طریقه نگهداری از سمعک و نکات مهم دیگر؟

10طریقه تمیز کردن سمعک؟

11طریقه نگهداری از باتری سمعک؟

لطفا یک گزینه را انتخاب کنید

1-انرژی باتری كاهش یا تمام شده باشد. (باتری تعویض گردد)
2-كانال صوتی سمعك مسدود باشد (كانال صوتی تمیز گردد و به متخصص سمعك مراجعه شود).
3-سمعك شال شده باشد و به درستی در گوش قرارنگرفته باشد (سمعك را درآورده و مجدداً داخل گوش قرار دهید.
4-سرومن زیاد در گوش باشد. (به متخصص مربوطه مراجعه شود).
5-یكی از قطعات سمعك خراب شده باشد (به متخصص سمعك مراجعه شود).
6-وضعیت سمعك شنوایی شما تغییر كرده است. (به متخصص سمعك مراجعه شود).

1-ممكن است انرژی باتری كاهش و یا تمام شده باشد (باتری تعویض گردد).
2-كانال صوتی سمعك مسدود باشد. (كانال صوتی تمیز گردد و به متخصص سمعك مراجعه شود.
3-یكی از قطعات الكترونیكی سمعك خراب شده باشد (به متخصص سمعك مراجعه كنید).

1-سرومن زیاد در كانال گوش باشد (به متخصص مربوطه مراجعه كنید).
2-سمعك به درستی تنظیم نشده باشد (به متخصص سمعك مراجعه كنید).
3-اندازه مجرای گوش شما تغییر كرده است (به متخصص سمعك مراجعه كنید).

1-انرژی باتری كاهش یا تمام شده باشد (باتری تعویض گردد).
2-سمعك احتیاج به برنامه ریزی مجدد داشته باشد (به متخصص سمعك مراجعه كنید).
3-یكی از قطعات سمعك خراب شده باشد. (به متخصص سمعك مراجعه كنید).

1-انرژی باتری كاهش یافته و یا تمام شده باشد (باتری تعویض گردد).
2-كانال صوتی سمعك مسدود باشد (كانال صوتی تمیز گردد و به متخصص سمعك مراجعه شود).
3-اتصالات داخل سمعك ایراد دارد. (به متخصص سمعك مراجعه كنید).

1-احتمال انسداد كامل یا نسبی ونت وجود دارد.
(ونت را تمیز كرده و به متخصصین سمعك مراجعه نمایید).
2-سمعك احتیاج به برنامه ریزی مجدد داشته باشد (به متخصص سمعك مراجعه كنید).

1-انرژی باتری كاهش یافته و یا تمام شده باشد (باتری تعویض گردد).
2-یكی از قطعات سمعك خراب شده باشد (به متخصص سمعك مراجعه شود).

سمعك را بین انگشت شست و نشانه قرار داده و با دست دیگر لاله گوش خود را به طرف عقب بكشید در این حالت مجرای گوش بهتر بازشده و می توانید سمعك را از طرف كانال درون گوش خود قرار دهید. حركات ملایم دست باعث تسهیل در قرار گیری صحیح سمعك می گردد.
در صورت بروز هرگونه درد یا ناراحتی در هنگام قرار دادن سمعك در گوش یا پس از آن، با متخصص سمعك خود مشورت نمایید.
به همین ترتیب می توانید سمعك را مابین انگشت شست و نشانه گرفته و آن را بیرون بكشید.
درصورتی كه سایز سمعك شما كوچك (CIC) باشد برروی آن زائده پلاستیكی كوچكی قرار دارد كه می توانید آن را گرفته و سمعك را به راحتی خارج نمایید.
توجه:
در هنگام قرار دادن سمعك در گوش دقت داشته باشید كه نقاط قرمز و آبی برروی سمعك به ترتیب نمایانگر سمعك مناسب برای گوش راست و چپ می باشد.

1-سمعك و ملحقات آن در جای امن و دور از دسترس كودكان قرار دهید.
2-هرگز سمعك را به دیگری قرض ندهید.
3-با استفاده از پارچه خشكت سمعك را تمیز نمایید.
4-هنگام گذاردن یا برداشتن پشت میز بنشینید تا از افتادن باتری یا سمعك برروی زمین ممانعت به عمل آید.
5-از برس نرم برای تمیز كردن مناطقی كه به راحتی در دسترس نیست استفاده نمایید.
6-از ورود آب به سمعك یا نمدار شدن آن جلوگیری نمایید.
7-قبل از استحمام سمعك را از گوشتان بیرون آورید.
8-از تماس لوسیون ها و موادی كه بعد از اصلاح صورت به كار می رود با سمعك جلوگیری نمایید.
9-سمعك در درجه حرارت های پایین قرار نگیرد.
10-از حرارت مستقیم زیاد اجتناب شود. سمعك مقابل نور مستقیم آفتاب یا در اتومبیل گرم و یا نزدیك رادیاتور شوفاژ و دیگر منابع گرمایی قرار نگیرد. در ضمن هنگام استفاده از سشوار، سمعك را از گوش خود بیرون آورید.
11-هنگام استفاده از اسپری مو، سمعك را بیرون آورید.
12-هنگام درمان بادستگاه هایی كه دارای هرنوع تشعشع میباشند سمعك را از گوش خود خارج نمایید.
13-چنانچه احساس خارش پوست داشتید و یا سرومن زیاد یا مواد خارجی دیگر در گوش مانع استفاده از سمعك می باشد با پزشك خود مشورت نمایید.

واكس گوش یا سرومن مواد طبیعی تولید شده در مجرای گوش می باشد. با توجه به اینكه كانال صوتی و ونت سمعك در تماس مستقیم با این مواد هستند. افزایش و تجمع این مواد می تواند باعث ورم آن ها به این مجاری شده و در اصوات تقویت شده ایجاد اختلال نماید. بدین منظور برای سمعك شما سیستم حفاظتی دریچه ای (واكس گارد) در نظر گرفته شده است تا از ورود سرومن به قسمت های الكترونیكی جلوگیری نماید.
برای مطمئن بودن از كاركرد صحیح و دقیق سمعك هر روز آن را پس از استفاده از یك دستمال خشك تمیز نمایید. ( هرگز سمعك را با آب و صابون نشویید).
دریچه ی سمعك (واكس گارد) ممكن است تا اندازه ای متفاوت با آن چه كه درشكل نمایش داده شده باشد در این صورت برای آگاهی بیشتر به راهنمای واكس گارد كه در داخل بسته بندی وجود دارد، توجه كنید.
تمیز كردن واكس گارد دریچه ای
1-درب كوچك انتهای كانال صوتی سمعك را باز كنید.
2-به وسیله برس مخصوص پاك كردن، سرومن یا هر جرم دیگر اطراف دریچه را تمیز نمایید.
3-دقت كنید هنگام تمیز كردن جرم داخل مجرا نرود.
4-ونت را با استفاده از برس تمیز نمایید.

عمر باتری بستگی به مدت زمان استفاده ازسمعك رو به اتمام می باشد صدای سمعك ازحالت طبیعی خارج شده و حالت صدای موتور را پیدا می كند و در موارد شدید باعث قطع كامل صدا خواهد شد. در این صورت میبایست باتری را تعویض نمایید.
قابل ذكر است كه در برخی سمعك های دیجیتالی این صدا به صورت چند سوت متناوب خواهد بود كه در واقع اخطاری است كه شما پس ازشنیدن آن، میبایست باتری را تعویض نمایید.
زمانی كه برای مدت طولانی از سمعك استفاده نمی كنید بهتر است درب باتری را بازنموده و باتری را كاملاً از سمعك خارج نمایید.
· نوع باتری
باتری پیشنهادی برای سمعك، ازنوع Zine Air می باشد كه در اندازه های 13، 312،10 ،5 می باشند. شماره باتری بر روی بسته بندی آن نوشته شده است. این شماره را به خاطر بسپارید.
برای اطمینان بیشتر می توانید قسمت بالای بسته را از محل نقطه چین بریده و نزد خود نگهدارید (شماره باتری در این محل نوشته شده است).
این باتری ها دارای یك برچسب می باشند كه با یان برچسب می بایست تنها در هنگام استفاده از باتری جدید برداشته شود. پس از نفوذ هوا به داخل باتری و فعال شدن آن عمر باتری تقلیل می یابد. بنابراین از جدا شدن اتفاقی برچسب توسط اطفال دور نگه داشته شوند زیرا در صورت بلعیده شدن آسیب های فراوانی را وارد خواهد ساخت. در صورت چنین حادثه ای سریعاً به پزشك مراجعه نمایید.
· نحوه تعویض باتری
1-برچسب روی باتری را بردارید.
2-باتری را درون درب باتری قرار دهید. توجه نمایید قطب مثبت باتری با علامت + روی درب باتری منطبق باشد.
3-درب باتری را ببندید و سمعك را روشن نمایید.
4-سمعك را درمشت خود قرار دهید صدای سوت خفیفی را خواهید شنید كه نشانه كاركرد صحیح سمعك می باشد.