از بدو تولد تا شش ماهگی بهترین زمان برای تشخیص ناشنوایی یا کم شنوایی در نوزادان است که باید مورد توجه والدین قرار گیرد. با توجه به این که از حدود شش ماهگی تا سه سالگی بهترین دوران زبان آموزی کودک به شمار می رود، تشخیص کم شنوایی و شروع درمان، در هوش و قدرت یادگیری کودک، بسیار موثر است.

چنانچه ناتوانایی های شنیداری کودک به موقع تشخیص داده نشود، یادگیری و زبان آموزی کودک به نحو چشمگیری کاهش می یابد و این نکته مهمی است که باید از سوی والدین و به خصوص مادر، مورد توجه قرار گیرد.

کم شنوایی در اطفال

اینکه بهترین زمان برای تشخیص کم شنوایی تا قبل از 6 ماهگی است بدین معنا نیست که اگر، کم شنوایی کودک در زمان های دیرتری تشخیص داده شود دیگر نمی توان کاری کرد، نکته مهم این است که تشخیص تا قبل از شش ماهگی، نتایج مطلوب تری در درمان دارد.


بهترین زمان برای تشخیص کم شنوایی کودکان و نوزادان تا قبل از 6 ماهگی است.


امروزه توانایی در علم شنوایی شناسی به این حد رسیده است که از بدو تولد، قابلیت تشخیص کم شنوایی در نوزاد وجود دارد و برنامه های غربالگری نوزادان نیز در راستای تشخیص به موقع اجرا می شود.

غربالگری شنوایی نوزادان

کم شنوایی در زمره شایع ترین اختلالات مادرزادی است که بدون علائم ظاهری بروز می کند. اختلال شنوایی یک مشکل آرام و پنهان است و کودکانی که مبتلا به آسیب شنوایی هستند در بدو تولد از نظر ظاهر قابل شناسایی نمی باشند. بنابراین تشخیص آن در ابتدای تولد بدون استفاده از انجام غربالگری شنوایی ممکن نیست. در صورتی که غربالگری شنوایی در بدو تولد انجام نشود، تشخیص کم شنوایی ممکن است تا 2.5 سالگی به تاخیر افتد و تاخیر در تشخیص کم شنوایی به قابلیت درک گفتار و زبان آسیب می زند و به تبع آن مشکلات تحصیلی، اجتماعی و شغلی برای این دسته از کم شنوایان به وجود خواهد آمد.


کم شنوایی کودکان


چنانچه کم شنوایی به موقع تشخیص داده نشود، قدرت یادگیری و زبان آموزی کودک به میزان چشم گیری کاهش می یابد و این اصلی است که باید مورد توجه والدین قرار بگیرد. 


غربالگری شنوایی توسط ادیولوژیست (شنوایی شناس) انجام می شود. آزمایش بسیار سریع انجام می شود، لذا برای نوزادان ناراحت کننده و دردناک نیست. روند انجام آزمایش به این شکل است که یک دستگاه با نوکی دارای جسمی تمیز و نرم (پروب) در ابتدای مجرای گوش خارجی قرار می گیرد. سپس صوتی از دستگاه به گوش نوزاد ارسال می شود و سلول های موجود در گوش داخلی نوزاد به این صوت پاسخ می دهند. این پاسخ به وسیله دستگاه دریافت می شود و به شکل موجی روی دستگاه قابل مشاهده خواهد بود.