خیلی از افرادی که خودشان یا نزدیکانشان از سمعک استفاده می‌کنند، درباره شرایط نگهداری از باتری سمعک کنجکاو هستند.
اولین نکته‌ای که برای مراقبت از باتری سمعک باید بدانید، محل نگهداری باتری‌هاست. باتری سمعک را باید در جای خشک و خنک و بدور از محیط‌های مرطوب و یا میدان‌های مغناطیسی (مانند گوشی موبایل و ...) قرار دهید. همچنین باتری سمعک نباید در معرض نور مستقیم خورشید و یا حرارت قرار گیرد.
روی باتری‌های سمعک برچسبی قرار دارد که به محض کندن آن، باتری از طریق سوراخ‌های ریز صفحه مثبت با اکسیژن هوا ترکیب و فعال می‌شود (به اینگونه باتری‌ها، باتری زینک-هوا گفته می‌شود). پس حتی اگر از باتری سمعک استفاده نکنید، چند روز بعد از جدا کردن برچسب باتری شما خالی و فاسد می‌شود. برای همین تا قصد استفاده از باتری را ندارید، برچسب آن را جدا نکنید.
همچنین اگر قصد ندارید برای مدت زیادی از سمعک استفاده کنید، باتری را درون سمعک و یا جعبه آن نگذارید چون باتری سولفاته می‌شود و مواد اکسید شده از منافذ آن نشت می‌کند که باعث خراب شدن سمعک و تیغه‌های باتری و همچنین کثیف شدن سمعک و جعبه آن می‌شود. اما اگر در طول روز برای چند ساعت از سمعک استفاده نمی‌شود، در باتری را باز بگذارید و سمعک را خاموش کنید تا باتری بیهوده مصرف نشود.
باتری سمعک نیز مانند تمام باتری‌های دیگر دارای قطب منفی و مثبت است. قطب مثبت یک صفحه صاف و قطب منفی ناهموار است. باتری را باید با دقت در سمعک قرار دهید و به هیچ عنوان فشار اضافه‌ای وارد نکنید چون ممکن است باعث شکسته شدن در سمعک و یا گیر کردن باتری شود. برای گذاشتن و برداشتن باتری می‌توانید از آهنربای مخصوص این کار استفاده کنید.
در پست‌های آتی نکات دیگری درباره باتری‌های سمعک را برای شما شرح خواهیم داد