زیمنس

زیمنس

یک برند شناخته شده آلمانی است و بخش تولید سمعک این شرکت بزرگترین در دنیاست. به تازگی بخش سمعک این شرکت به کنسرسیوم Sivantos منتقل شده و Sivantos پر توان تر از گذشته به تولید سمعک پرداخته است.

در این دوره سمعک های Signia با تکنولوژی Binax و Primax معرفی و هم زمان با دنیا روانه بازار ایران شد. شرکت زیمنس با معرفی محصولات Binax (که به صورت کلینیکی اثبات شده که از شنوایی گوش طبیعی نیز فراتر رفته است) دوباره توانست رقبای خود را کنار بزند و پس از آن با معرفی تکنولوژی Primax امکان تنظیم و ارتباط بین کاربر سمعک و ادیولوژیست را بیرون از فضای درمانی ( در منزل، در سفر و ... ) و فقط از طریق اینترنت امکان پذیر ساخت.

Motion 13P Nx

معک پشت گوشی قدرتمند با پوشش کم شنوایی شدی

Motion 13 Nx

سمعک پشت گوشی ظریف در عین حال قوی با پ